There is nothing to show here!
Slider with alias alasivu not found.

Rekisteriseloste

Yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: KAK-Kuljetuspalvelu Oy

Y-tunnus: 0920986-3

Osoite: Kuormaajantie 44, PL 108, 40351 Jyväskylä

Puhelin: 0207931740

Sähköposti: toimisto@kak.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on KAK:n asiakkaan ja KAK:n välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta, asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely, markkinatutkimuksen ja mielipidekyselyn toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään tallennetaan seuraavat tiedot myyntiasiakkaista: nimi, y-tunnus, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite. Sekä ostoreskontra-asiakkaista lisäksi: pankkiyhteystiedot sekä muut lakisääteiset tiedot, esim. tilaajavastuulain mukaiset todistukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Lisäksi tietoja saadaan kolmansien osapuolien tietolähteistä, esim. yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

KAK käsittelee verkkosivujen ja sosiaalisen median käytön yhteydessä antamiasi henkilötietoja. Voit antaa henkilötietojasi esimerkiksi: ottamalla yhteyttä tai antamalla palautetta, tilaamalla tuotteita, kommentoimalla tai keskustelemalla mistä tahansa sisällöstä tai lataamalla tai lähettämällä materiaalia.

Säilytysaika

KAK säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista täyttääkseen tarkoituksen, jota varten tiedot kerättiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

KAK ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Asiakkaan antamat etu- ja sukunimi, osoitetiedot ja puhelinnumero välitetään liikenteenharjoittajalle, joka vastaa valitun tilauksen toimittamisesta. Henkilötietoja luovutetaan perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten ja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa KAK konsernin yrityksille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin merkityt tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä pääsevät käsittelemään ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtäviin tietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu. Yrityksen toimitiloissa on valvonta- ja hälytysjärjestelmä.

Rekisterin käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopio ja se on suojattu erilaisin teknisin suojamekanismein ulkopuoliselta ja asiattomalta käsittelyltä.

Evästeet

KAK käyttää verkkosivustolla evästeitä varmistaakseen verkkosivun toimivuuden ja saadakseen tietoja vierailuista.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tietokoneesi kovalevyllä, jotka mahdollistavat tietokoneesi tunnistamisen verkkosivuston toimesta. Evästeiden avulla KAK voi kerätä tietoa esimerkiksi tietokoneestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi ja selaintyypistäsi. Nämä tiedot koostuvat yleensä tiedoista, joiden johdosta yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja ei voida tunnistaa. KAK voi käyttää evästeitä tilastollisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin, kuten ylläpitääkseen tilastoja koskien verkkosivujen käyttöä.

Voit kieltäytyä hyväksymästä evästeitä ja tuhota olemassa olevat evästeet selaimesi asetusten kautta. Mikäli selaimesi estää evästeiden käytön, et välttämättä pääse verkkosivustolle tai pysty täysin hyödyntämään tiettyjä osia.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaamispyyntö

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Riittävän tarkka ja yksilöity tarkastus- tai korjauspyyntö tulee toimittaa omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella (henkilöllisyys todistettava):

 

KAK-Kuljetuspalvelu Oy
PL 108
40351 Jyväskylä

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse.
Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

0