Soita ja tilaa

Aukioloajat

Asiakaspalvelumme avoinna
ma-pe klo 7.00-16.30

Pyydä tarjous

KAK konserni

Toimintamme on muuttunut valtavasti vuosikymmenten saatossa. Pyörät ovat kuitenkin koko ajan vieneet eteenpäin. Olemme kehittyneet, kasvaneet ja voimistuneet. Nykyään KAK konserni rakentuu kahdesta yhtiöstä KAK – Kuljetuspalvelu Oy:stä, Jyvässeudun Sora Oy:stä.

KAK-Kuljetuspalvelu vastaa rakennus- ja rahtikuljetuspalveluista kotimaassa, maa- ja kiviainesmyynnistä sekä KAK konserniyhtiöiden hallinto- ja taloushallintopalveluista. Päämarkkina-alueemme on Jyväskylä, Laukaa ja Hankasalmi. Toimimme kuitenkin ketterästi koko maakunnan alueella.

Jyvässeudun Sora Oy hoitaa maa- ja kiviainesalueidemme hallinnan sekä tuotanto, jalostus- ja kuormaustoiminnan.

Luotettava kumppani
kak-vahva-paikallinen

KAK – vahva paikallinen kiviainestoimittaja

KAK syntyi vuonna 1948 palvelemaan keskisuomalaisia yrityksiä ja kotitalouksia. Alkuperäisenä toiminta-ajatuksenamme oli tuottaa asiakkaillemme laadukkaita, luotettavia, kilpailukykyisiä ja tehokkaita kuljetuspalveluja. Hyvin nopeasti toimintamme laajeni maa-ainesten valmistamiseen, myyntiin ja toimittamiseen. Nämä samat palvelukokonaisuudet ovat toimintamme ydintä edelleen. Kokemus tekee vahvaksi. Todennäköisesti juuri siksi olemme hommassamme niin hyviä.

 

temp-laadusta

Laadusta emme tingi

Halumme kehittyä näkyy erityisesti toimintamme laadussa. Jatkuvalla kehitystyöllä muokkaamme tuotteitamme, työmenetelmiämme ja asiakaspalveluamme yhä paremmiksi. Kaiken tekemisemme punaisena lankana on korkea asiakastyytyväisyys. Siihen pyrimme omaa laatujärjestelmäämme noudattamalla.

Satsaamme henkilökuntamme ja liikennöitsijöidemme kouluttamiseen. Kaikilla kuljettajillamme on ammattipätevyys (ammattimaisen liikennöinnin edellytys). Ammattipätevyyden voimassaolo edellyttää jatkuvaa kouluttautumista (5 pv/5 vuotta). Tieturva ja työturvakortit ovat eniten vaadittuja, joten ne ovat kaikilla suoritettu, loput tarpeen vaatiessa.

kak-syntyjaan-keskisuomalainen_02

KAK – syntyjään keskisuomalainen

34 ammattiautoilijaa perustivat Kuorma-Autokeskus Oy:n eli KAK:n Jyväskylässä 14.9.1948. Yrityksen tehtävänä oli välittää osakasyrittäjien kuorma-autoja ja muuta kuljetuskalustoa kuljetus- ja siirtotehtäviin sekä harjoittaa ammattimaista liikennettä ja siihen liittyvää kuljetus- ja varastotoimintaa. Myös bensiinin jakelu sekä toimintaa varten tarvittavan kaluston ja kiinteistöjen omistaminen ja hallinta kuuluivat keskeisesti KAK:n toimintaan. Yrityksen ensimmäinen toimipiste sijaitsi vaatimattomissa tiloissa Kauppakatu 26:n sisäpihalla.

ka-ymparistoa-kunnioittaen

Ympäristöä kunnioittaen

Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita tarjoamalla asiakkaillemme taloudellisia, laadukkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja. Kuljetustehtävissä sekä maa- ja kiviainesten ottotoiminnassa huomioidaan ympäristölliset näkökohdat. Toimimme hyvässä yhteistyössä kuntien ja ympäristökeskuksen ympäristöviranomaisten kanssa.

2021

Siirryttiin uusiin toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmiin.

2017

Vuoden lopussa KAK:n käytettävissä oli 70 liikennöitsijän ja 66 auton kuljetuskapasiteetti.

2015

Vuoden lopulla toteutettiin konserniyhtiöiden uudelleen järjestely. Kiinteistö Oy Kuorma-autokeskus sulautui KAK-Kuljetuspalvelu Oy:öön ja KAK Transport Oy Jyvässeudun Sora OY:öön. Uudelleen järjestelyn jälkeen konserniin kuuluvat KAK-Kuljetuspalvelu Oy sekä sen 100-prosenttisesti omistamat Jyvässeudun Sora Oy ja KAK Yhtiöt Oy.

2012

KAK:n Kivimäen tuotantolaitosta suunniteltiin ja tuotantolaitoksen rakentaminen alkoi. Alueen rakennus- ja kehitystyöt jatkuivat useiden vuosien ajan.

2010

KAK Yhtiöt Oy:n omistus siirtyi kokonaisuudessaan KAK-kuljetuspalvelu Oy:lle, kun Äänekosken Kak ja Jyvässeudun Sora Oy myivät omistusosuutensa yhtiöstä.

2008

Aloitettiin KTK-yritysten yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen.

2007

Jyvässeudun Sora Oy:stä tuli KAK-Kuljetuspalvelu Oy:n tytäryhtiö.

2001

Uudet toimitilat rakennettiin Kuormaajantie 44:een. Tiloja hallinnoimaan perustetiin Kiinteistö Oy Kuorma-autokeskus.

2000

KAK perusti Äänekosken Kuorma-autokeskuksen ja Jyvässeudun Soran kanssa yhteisen markkinointiyhtiön, KAK Yhtiöt Oy:n. Lievestuoreen Kuljetus Oy:n liiketoiminnot siirtyivät KAK-Kuljetuspalvelu Oy:lle. Myös monien muiden KTK-yritysten yrittäjiä siirtyi KAK:hon.

1999

KAK teki strategisen päätöksen keskittyä kotimaan rakennus- ja rahtikuljetuksiin sekä laadukkaiden maa- ja kiviainesten myyntiin. Venäjän liikenteestä luovuttiin.

1998

KAK otti käyttöön laatukäsikirjan ja uuden tietojenkäsittelyjärjestelmän. Samalla siirryttiin ATK-pohjaiseen tilausten vastaanottoon.

1997

Ulkomaan liikenteen markkinointia varten perustettiin KAK Transport Oy. Kuljetukset Venäjälle alkoivat kuitenkin vähetä vuonna 1998. KAK Transport päätti toimintansa 2004.

1995

Laukaan Kuljetus Oy liiketoiminnot siirtyivät KAK-Kuljetuspalvelu Oy:lle. KAK:lla oli 121 osakkeenomistajaa ja 160 kuljetusyksikköä.

1993

Kuorma-autokeskus Oy ajautui konkurssiin. Ammattiautoilijoiden ajovälitystoimintaa varten perustettiin KAK-Kuljetuspalvelu Oy. Jyvässeudun Sora Oy jatkoi maa-ainesten jalostusta ja myyntiä. KAK hakeutui mukaan Venäjän transitioliikenteeseen, joka työllisti monia KAK:n osakasyrittäjiä. Tavoitteena oli keskittyä rakennussektorin ja ulkomaanliikenteen kuljetuksiin.

1991

Uusi terminaali kylmä- ja pakkasvarastoineen valmistui Kuormaajantielle, Jyväskylän Seppälänkankaalle. Kiinteistön hallinnointia varten oli vuotta aikaisemmin perustettu Kiinteistö Oy Kuljetuskeskus.

1990

Jyvässeudun Sora Oy perustettiin vastaamaan maa-ainesliiketoiminnan pyörittämisestä. Kuorma-autokeskus Oy:lle merkittiin 68,8 % omistus yhtiöstä.

1980-luku

KAK nousi maanrakennustöissä merkittävään markkina-asemaan Keski-Suomessa.

1973

KAK:n konttorilla työskenteli jo 45 henkilöä ja yrityksen liikevaihto oli 4,1 miljoonaa markkaa.

1969

KAK aloitti kaivinkone- ja murskausurakoinnin. Murskauskeikkoja tehtiin myös kaupungin ulkopuolella, jopa Kajaanissa saakka.

1960-luku

Vuosikymmenen alussa KAK tuotti seulomalla ja murskaamalla kahdeksaa erilaista maalajiketta talon- ja tienrakennuksen tarpeisiin. Huoltoasemapalveluita tarjottiin osakkaille ja muille kaupunkilaisille keskustassa ja Seppälässä.

1958

KAK:lle valmistui moderni soran seulonta- ja murskausasema. Yrityksen hallinnassa oli kuusi sora-aluetta ja se oli vallannut 90 % osuuden Jyvässeudun soramyyntimarkkinoista.

1957:

KAK myi Kavinkone ja Maansiirto Oy:n Rikaman perheelle 1957.

1955:

KAK:lla oli jo 152 osakasta ja 177 autoa.

1954:

Uusi Gulf-huoltoasema otettiin käyttöön Tapionkatu 1:ssä.

1953:

KAK liittyi Kuljetuskeskusten liiton jäseneksi ja perusti tytäryhtiö Kaivinkone ja maansiirto Oy:n, tekemään kaivuu, maansiirto ja kuormaustöitä. Yritys vastasi esimerkiksi autojen koneellisesta lastauksesta soramontuilla. Aiemmin lastaushommia tehtiin käsityönä.

1951:

Poltto- ja voiteluaineiden myyntipiste siirtyi uuteen Yrjönkatu 27:n huoltoasemakiinteistöön.

1950:

Maa-ainesten myynti käynnistyi KAK:n tehtyä vuokrasopimuksen Seppälän soramontusta. Aluksi asiakkaille myytiin vain hiekkaa.

1949:

KAK aloitti bensiinin ja voiteluaineiden myynnin Tapionkatu 1:ssä.

0