Vaihtolavakuljetukset

Vaihtolavakalustoomme kuuluu 5 -35 m³ lavoja sekä koneenkuljetuslavoja, kantavuus vaihtelee kalustosta riippuen 8-21 tn välillä. Vaihtolavoja voit tilata esimerkiksi

• pihatalkoisiin puutarhajätteelle

• koneiden siirtoon

• rakennus- ja purkujätteelle

• sekajätteelle muuttoihin ym.

Huomioithan, että uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.12 ja tuo mukanaan uuden siirtoasiakirjakäytännön.

Siirtoasiakirja vaaditaan seuraavista jätteistä:

– rakennus- ja purkujäte

– erotuskaivolietteet

– vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet)

– pilaantuneet maat

Lisäksi siirtoasiakirja vaaditaan Mustankorkealla myös näistä vastaanotettavista jätteistä:

– biojäte2 (kauppa)

– karjanlanta

– erityisjätteet

Jos siirtoasiankirjan vaativa jäte haetaan kotitaloudesta, kuljettaja huolehtii siirtoasiakirjavelvollisuuksista.

Voit halutessasi tutustua siirtoasiakirjaan Mustankorkean sivuilla.